Over EnviAA

Stichting EnviAA vergaart, verzamelt en verbindt alle duurzame initiatieven in de regio Parkstad Limburg, zodat we samen kunnen werken aan een duurzame leefomgeving, gebaseerd op de driehoek planet-people-prosperity. Het motto van EnviAA is Re-built the future waarin we duidelijk maken dat we een toekomst delen, op deze planeet, en we bezig moeten zijn met hoe we de kringlopen kunnen sluiten, zoals energie, materialen en water.

Dit doet EnviAA aan de hand van de drie pijlers: gericht op verleden, heden en toekomst. Vertaald in spin-offs met afgestudeerden uit de regio.
Gericht op de toekomst ontwikkelt EnviAA de Jorden woning. Een 0-energie, 0-materialen en 0-water woning, gebaseerd op gesloten kringlopen, en voor een betaalbare prijs.
Gericht op het verleden werkt EnviAA mee aan de vertaling van Re Use Materials, een organisatie gespecialiseerd op het hoogwaardig hergebruiken van secundaire materialen in het bouwproces.

Gericht op het heden ontwikkelt EnviAA het GreenHouseproject waar DUW Parkstad onderdeel van is om bewoners onafhankelijke en kosteloos te informeren over de mogelijkheden en kansen van duurzaamheid, om daar nu én straks de vruchten van te plukken. Met behulp van het duurzaam protocol komen de DUWcoaches gratis bij u thuis en nemen in korte tijd samen met u de woning door en geven daarin advies welke maatregelen en in welke stappen, gefaseerd acties ondernomen zouden kunnen worden.

De stichting staat voor Environmental Architects & Advisors en bestaat uit bouwkundige ingenieurs, architecten en experts, die hun kennis op het gebied van duurzaamheid delen in een open source omgeving. Als onafhankelijke organisatie ziet zij zich daarin als incubator, ambassadeur (van o.a.  PALET) en verbinder, zodat in alle regio’s een laagdrempelige en gecoördineerde structuur in uitvoering komt en elke burger voor vragen over energiebesparing of duurzame energieopwekking terecht kan bij één organisatie.

Het doel van de Nederlandse overheid is om in 2020 de CO2-uitstoot met 20% te reduceren ten opzichte van 1990, om de energievraag betaalbaar in te kunnen blijven vullen en klimaatveranderingen binnen acceptabele normen te houden. Voor de gebouwde omgeving houdt dit in dat er een reductie plaats moet vinden van ongeveer 90%. Daarom is er in Europees verband afgesproken dat er vanaf 2020 alleen maar bijna 0-energie gebouwen gerealiseerd mogen worden.

Ook dit is omgezet in Nederlands beleid. Maar slechts 1% van onze bebouwing wordt jaarlijks vernieuwd. Het is dus zaak om ook in de bestaande bouw energiebesparende maatregelen te treffen. Om bij te dragen aan deze reductie van CO2, heeft deze regio medewerking van alle actoren nodig, zoals het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, de overheid en de bewoner.